โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ท่าน ผอ.ธนะศักดิ์ ธนะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอำเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยือนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอประจำปี 2557 ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น